Program klub

Przygotowaliśmy dla Ciebie propozycję wsparcia w pozyskaniu środków dla Twojego klubu.

Zdobądź nawet 17.000zł na rozwój Twojego Klubu z środków z Programu Klub 2024

Pula środków 2024 wynosi aż 98,5 miliona złotych!

Zajmiemy się wszystkim nieodpłatnie i pozyskamy dla Ciebie środki!

Mamy 100% skuteczność a w poprzednich latach dzięki naszemu wsparciu Kluby Sportowe pozyskały ponad 5 milionów złotych!

Program KLUB 2024

Kto może uzyskać dotację?

O dofinansowanie mogą starać się kluby sportowe, funkcjonujące w formie stowarzyszenia, które działają minimum 3 lata, a ich cele statutowa ukierunkowane są na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Potencjalni beneficjenci powinni prowadzić zajęcia sportowe dla dzieci do lat 18, a łączna pula otrzymany w roku 2023 pieniędzy publicznych nie powinna przekroczyć 200 tysięcy złotych. Operatorem Programu Klub w 2023 roku jest LZS.

Kwoty dofinansowań:

12 000 zł

 1. dla klubów jednosekcyjnych,
 2. wkład własny min. 5%

17 000 zł

 1. dla klubów wielosekcyjnych,
 2. wkład własny min. 5%

Uwaga: W 2024 roku nawet 100% środków możesz przeznaczyć na zakup odzieży i sprzętu sportowego dla Twojego Klubu!

Wymagane dokumenty

 1. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok, zawierające informację o otrzymanych środkach publicznych.
 2. Wyciąg ze starostwa powiatowego lub KRS w zależności od rejestracji Klubu.
 3. Statut wnioskodawcy
 4. Oświadczenie podpisane przez osoby mogące reprezentować Klub o treści:

Oświadczam/y, że wszystkie załączone do wniosku o dofinansowanie dokumenty są zgody z oryginałem, a dane w nich zawarte odzwierciedlają stan faktyczny

Jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli reprezentujesz klub piłkarski, który spełnia powyższe kryteria skontaktuj się z nami, a otrzymasz pełne wsparcie na każdym etapie procesu od wypełnienia wniosku po rozliczenie dotacji z Ministerstwem.

Pomoc przy otrzymaniu dotacji:

 1. Klubom, które wcześniej nie składały wniosków do Ministerstwa Sportu zostanie założone konto w systemie Amodit.
 2. Napisanie i złożenie wniosku ze wszystkimi załącznikami w wersji elektronicznej.
 3. Pomoc w prowadzeniu i rozliczeniu dotacji:
 4. Pomoc przy podpisywaniu umów z trenerami w ramach projektu Klub 2024.
 5. Pilnowanie terminów wypłat w ramach projektu.
 6. Przygotowanie rozliczenia merytorycznego projektu w wersji elektronicznej.
 7. Przygotowanie rozliczenia finansowego projekty w wersji elektronicznej.
 8. Przygotowanie dokumentów do rozliczenia w wersji papierowej.
 9. Założenie konta oraz wstawienie wyników do Narodowej Bazy Talentów, która jest obowiązkowa dla klubów które otrzymały dotację.

Termin składania wniosków:

Uwaga! Wnioski w 2024 roku można składać od 25.04.2024 do 30.04.2024 jednak nasz nabór zamykamy 23.04.2024.

NAPISZ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Skontaktuj się z przedstawicielem ZINA, który opiekuje się Twoim klubem mapka dystrybutorów. Następnie prześlij pakiet niezbędnych dokumentów do administratora Programu Klub 2024 Grzegorza Łakomickiego pod e-mailem: programklub@zina.pl, tel: 785 210 599